1.1 – SATICI

Ünvan : #SName# | E-posta: #SEmail#

Telefon: #STelephone# | Adres : #SAdres#

1.2 – ALICI

Isim/Unvani : #CName#| Email : #CEmail#

Telefon : #CTelephone#| Adres : #CAdres#

Tarih : #DATE#

2. SATIS BILGILERI:

Isbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmet bilgileri asagidaki gibidir:

#BASKET#

Alici, Saticilar tarafindan listeleme sayfasinda yer verilen ve is bu önbilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satis fiyati, ödeme sekli, teslimatina iliskin bilgileri dahil fakat bunlarla sinirli olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okudugunu, anladigini ve onayladigini kabul ve beyan eder. .

3. CAYMA HAKKI:

Alici, Satici ile yapacagimesafeli sözlesmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisin decayma hakkini kullanabilir Cayma hakki süresi malin teslimine iliskinsözlesmelerde alicinin ürünü teslim almasindan itibaren, ürün haricindekihizmete iliskin sözlesmelerde ise sözlesmenin yapildigi tarihten itibarenbaslar. Alicinin cayma hakkini Saticiya yöneltmesi gerekmektedir. Alici isbuhakkini süresi içerisinde ve yazili olarak Saticinin açik adresine yapacagiyazili bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir Satici, Alicinin caymatalebinin kendisine ulastigini Aliciya yapacagi bildirimle teyit etmek zorundadir.

Alici, cayma hakkinin hukukauygun olarak kullanildigi durumlarda iade islemini gerçeklestirirken Saticitarafindan kendisine bildirilen tasiyiciyi tercih edecektir. Aliciya iade içinherhangi bir tasiyici bilgisinin sunulmadigi veya adresinde söz konusutasiyicinin subesinin bulunmadigi haller dahil olmak üzere Satici, Alicidanhangi ad altinda olursa olsun iade masrafi talep edemez. Satici ilave hiçbirmasraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alicidan almakla yükümlüdür.

Alici, Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeligi 15/1 uyarinca caymahakkini asagidaki hallerdekullanamayacagini kabul etmistir:

a) Fiyati finansal piyasalardakidalgalanmalara bagli olarak degisen ve satici veya saglayicinin kontrolündeolmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleriveya kisisel ihtiyaçlari dogrultusunda hazirlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veyason kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlari açilmis olan mallardan: iadesisaglik ve hijyen açisindan uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra baskaürünlerle karisan ve dogasi geregi ayristirilmasi mümkün olmayan mallar,

e) Malin tesliminden sonraambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlari açilmis olmasi halindemaddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözlesmesikapsaminda saglananlar disinda, gazete ve dergi gibi süreli yayinlar,

g) Belirli bir tarihteveya dönemde yapilmasi gereken, konaklama, esya tasima, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eglence veya dinlenme amaciyla yapilan bos zamanin degerlendirilmesineiliskin hizmetler,

h) Elektronik ortamda anindaifa edilen hizmetler veya tüketiciye aninda teslim edilen gayri maddi mallar,

i) Cayma hakki süresi sonaermeden önce, tüketicinin onayi ile ifasina baslanan hizmetler.

4. Isbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alici tarafindan okunarak kabul edilmistir.

5. Satici, ürün veya hizmeti, kargo ile gönderim yapiyorsa alici ödeme yaptiktan sonra 3 (üç) is günü+24 saat içinde alicinin adresine gönderir. Satici adrese teslim gönderim yapiyorsa kapida ödeme alir.

6. Alici ve Satici, Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ve Elektronik TicaretDüzenlenmesi Hakkinda Kanun kapsaminda #SITENAME#’un mesafeli sözlesme kurulmasina aracilik eden Araci Hizmet Saglayici sifatina haiz oldugunu ve Satici ve/veya Alicilar tarafindan saglanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içerige konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykiri bir faaliyetinyada durumun söz konusu olup olmadigini arastirmakla yükümlü ve sorumlu olmadigini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Temsil yetkisinin Satici tarafindan iptal edilmesi halinde #SITENAME#, kullanici sözlesmesini feshetme ve Satici’nin üyeligini iptal etme hakkina sahiptir.

7. Alici satin almis oldugu ürün ve hizmetlere iliskin varsa sikayetlerini yukaridabelirtilen iletisim bilgileri üzerinden Saticiya iletebilir Site üzerindensatin almis oldugu ürün ve hizmetlere iliskin #SITENAME#’un herhangi biryükümlülügünün bulunmadigini kabul eden Alici, ana sayfada yer alan Müsteri Hizmetleri bölümünden #SITENAME# ile her zaman iletisim kurabilir.

8. Alici, satin alinan ürün ve hizmetlerle ilgili çikacak ihtilaflara iliskinSaticiya yöneltecegi her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve TüketiciMahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkina sahiptir.

9. Isbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda,Gümrük ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar Alici’nin yerlesimyerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alici’nin yerlesim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. Isbu ön bilgilendirme formu Saticinin site üzerindeki ürün veya hizmetlerine yönelik sundugu her çesit bilgi/reklam/açiklama ile bir bütün olup Alici veSatici arasinda yapilan Mesafeli Satis Sözlesmesi’nin ayrilmaz bir parçasidir Alici, isbu ön bilgilendirme formu ve Satici ile akdedecegi Mesafeli Satis Sözlesmesi’ndeki ürün veya hizmete iliskin bilgiler nedeniyle her türlütalebini tüketici mevzuati kapsaminda Saticiya yöneltmesi gerektigini kabuleder.

11. Alici isbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satis Sözlesmesi’ni onaylamasini takiben sitedeki “Siparis ver” butonunu tiklamakla seçtigi ürün veya hizmete iliskin ödeme yükümlülügü altina girdigini kabul eder.